ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมท่องเที่ยว
ภายในชุมชน

เพื่อการอนุรักษ์
คลองร้อยสาย อยู่ในแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า คลองร้อยสาย นั่นเอง ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ กับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัว ปัจจุบันมีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 กลุ่มท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ Eco-Tourismนั้น ก็คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องช้ทุนธรรมชาติอย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องคืนทุนต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสตั้งแต่เริ่มรับรู้ตัดกระบวนการที่สมบูรณ์ในการพิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติและทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ได้

แนวโน้มเรื่องการท่องเที่ยวนั้น ปรากฏในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มต้องการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังอยากที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือนตั้งแต่ระบบนิเวศไปจนถึงชนิดพันธุ์พืช สัตว์ที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงมีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมดา แต่จะหมายความรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย
กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
109 หมู่ที่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน:
- ล่องเรือชมหิ่งห้อย
- ดูการตกกุ้งแม่น้ำ (ประมงพื้นบ้าน)
- เรือผีหลอก
- แม่น้ำลำคลอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้
42 หมู่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน:
- วัดบางใบไม้ หลวงพ่อข้าวสุก
- สวนลุงสงค์ ( สาธิตการทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็น )
- บ้านโบราณ 200 ปี
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( การทำน้ำส้มจาก )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย
หมู่ 9 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สราษฎร์ธานี 84000

กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน:
- ล่องเรือชมหิ่งห้อย
- ดูการตกกุ้งแม่น้ำ (ประมงพื้นบ้าน)
- เรือผีหลอก
- แม่น้ำลำคลอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g