ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ชุมชนคลองน้อย

9 หมู่ที่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมือง
.สุราษฎร์ธานี 84000

ตำบลคลองน้อยมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วแม่น้ำและลำคลองล้อมรอบหลายสาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองสุราษฏร์ธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 9 กิโลเมตร
ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองน้อย แรกเริ่มเดิมมีชื่อว่า ตำบลป่าเหล้า โดยการตั้งชื่อตามเจ้าที่คือ พ่อตาเหล้า แม่ยายเศร้าสร้อย โดยเอาชื่อของตามาตั้งคือ พ่อตาเหล้า มาตั้งเป็นชื่อตำบลป่าเหล้า เพราะสภาพในตอนนั้นเป็นป่ามาก ตำบลป่าเหล้า มีกำนันคนแรกชื่อ ขุนรัตนมาล เป็นกำนันจนครบเกษียณอายุราชการ ต่อมามี พันเขียน เทพพิพิธ เป็นกำนันแทน สมัยนั้นมีการตั้งเป็นก๊กอั้งยี่ (เจ้าพ่อในปัจจุบัน) สามารถคุ้มครองหมู่บ้านได้ และมีลูกบ้านเป็นสมาชิก ถ้าหากใครเป็นสมาชิกจะมีที่ตักน้ำซึ่งเรียกว่า หมาตักน้ำ (ทำด้วยกาบหมาก) แขวนไว้ที่หน้าบ้านริมคลอง การปกครองสมัยนั้นบ้านเมืองยุ่งเหยิงมาก และกำนันได้ถูกทางราชการจับตัวไปทิ้งที่แม่น้ำโขง (ตามข่าวที่ทราบ) เมื่อสิ้นสมัยของ พันเขียน เทพพิพิธ บุตรชายพันเขียน เป็นกำนันแทน และได้เปลี่ยนชื่อตำบลป่าเหล้ามาเป็นตำบลคลองน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานมีขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ไม่ทราบ ชาวบ้านตำบลคลองน้อย มีทั้งคนพื้นเพดั้งเดิมและคนที่อพยพถิ่นฐานมาจากที่อื่น เช่น เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งภาษาพูดมีทั้งภาษากลางและภาษาท้องถิ่นของภาคใต้ ประเพณีดั้งเดิม มีการทำบุญเดือนสิบ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ วันตรุษไทย การบวชนาค เป็นต้น

ที่ตั้ง

ตำบลคลองน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 9 กิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งตำบล มี ประชากร ทั้งสิ้น 3,669 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,141 ครัวเรือน

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลคลองน้อยมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่ว มีแม่น้ำและ ลำคลองล้อมรอบหลายสาย มีเนื้อที่ทั้งตำบล ประมาณ 18,125 ไร่ หรือ 29 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางไทร และตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ คลองพุนพิน อำเภอพุนพิน และตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี อำเภอพุนพิน และตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบนิเวศ

ในบ้านคลองน้อยมีต้นจากอยู่บริเวณสองฝั่งคลองและในป่าชายเลน เจริญเติบโตได้ทั้งในน้ำกร่อย และน้ำเค็ม ส่วนต่าง ๆของต้นจากใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

ใบอ่อน ใช้ห่อขนมจาก ใบแก่ เย็บเป็นตับมุงหลังคา
ดอก ใช้ทำอาหาร ต้มกินกับน้ำแกง เนื้อลูกจาก ผ่ากินสดๆหรือนำมาเชื่อมได้
ลูกอ่อน ใช้แกงคั่ว ลูกแก่ ใช้ปลูกขยายพันธุ์
งวงจาก ใช้ทำน้ำหวาน ขนมตังเม ยอดจาก ใช้ทำใบยาสูบ
ก้านจาก สายเสวียนหม้อ มัดรวมกันทำไม้กวาด
ปอจาก เด็กๆใช้แทนห่วงยางสำหรับว่ายน้ำ ใช้ทำกระทงแทนหยวกกล้วยกอจาก
คือ ต้นจากที่แตกเป็นหลายต้นอยู่รวมกัน เป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น หอยจุ๊บแจง หอยจาก ปูเปรี้ยว นก

การตัดไปใช้งาน : ถ้าตัดยอดควรเลือกที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ถ้าเป็นยอดอ่อนหน้าจะเล็ก ยอดแก่ใบจะเริ่มบาน ถ้าตัดใบ, ทาง ต้องเลือกทางที่หุ้มยอดในสุดไว้ 2 ทาง ชาวบ้านเรียก “ทางพี่ทางน้อง” ถ้าจะตัดเพื่อตกแต่ง เพื่อให้ก่อจากเจริญเติบโตได้ดีต้องเหลือปงไว้ 6 ปง ทางกับยอดรวม 3 ทาง
เป็นแมลงขนาดเล็ก ชอบอาศัยอยู่ตามใบไม้ ออกหากินในเวลากลางคืน บริเวณที่มีน้ำสะอาดจะพบมากในคืนข้างแรม หิ่งห้อยตัวผู้มักจะบินว่อนตามพุ่มไม้ ส่วนตัวเมียจะเกาะนิ่งๆ ตามใบไม้ การกระพริบแสงของหิงห้อย คือการสื่อสารกับเพศตรงข้าม หรือเพื่อหาคู่หิ่งห้อยจะกระพริบแสงตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งที่อยู่ของหิ่งห้อยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

วัฒนธรรมประเพณี
1.ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า
2.วันรับส่ง ตายาย เดือนสิบ
3.วันรดน้ำผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนเมษายน
4.ไหว้สวน ไหว้เจ้าที่ ช่วงเดือน 6

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การทำที่ห่อกระท้อน ที่ดัดแปลงมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชน (เอกลักษณ์)

ความพิเศษของชุมชน / สิ่งที่ทำให้ชุมชนแตกต่างกว่าที่อื่นๆ
เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งคลอง แบบดั่งเดิม ถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลจากในเมืองมากนัก คนภายนอกชุมชนเรียกคนย่านนี้ว่า “ คนในบาง “ ซึ่งชาวชุมชนก็ยอมรับสรรพนาม ดังกล่าว และบอกตัวตนว่า “เราเป็นคนในบาง” มีวิถีเหมือนพี่น้องผองชาวสำพรำ (สวนผสมผสาน)

แหล่งท่องเที่ยว

1. ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวคลองน้อย

ชมวิถีชีวิต ริมสองฝั่งคลอง เป็นการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การทำ ประมงพื้นบ้าน ในลำคลอง

2.เขตอนุรักษ์ปลาเสือพ้นน้

คุณผัน จงอักษร ได้เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ำมาเป็นเวลากว่า 4 ปี เพราะตระหนักดีว่าหากไม่มี การดูแลอนุรักษ์ไว้ ปลาชนิดนี้อาจสูญพันธ์ ไปจากตำบลคลองน้อย ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเข้าเยี่ยมชม และให้อาหารปลาเสือพ้นน้ำ ซึ่งให้ความเพลิดเพลินอีกรูปแบบหนึ่ง

3.กลุ่มผ้าบาติก

คุณเบญญาภา ขุนวิลัย ได้จัดตั้งกลุ่มผ้าบาติก ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวของสมาชิก เมื่อยามว่างจากการทำสวน ปัจจุบันทางกลุ่มมีความเข็มแข็งสามารถสร้างรายได้ 20,000 – 30,000 บาท / เดือน จะให้นักท่องเที่ยว ลงมือปฏิบัติ ทำผ้าบาติก ด้วยตนเอง

4.อู่ต่อเรือช่างกบ

ช่างกบ เป็นช่างต่อเรือฝีมือเอก ที่มีชื่อเสียงระดับตำบล และระดับจังหวัด โดยได้สืบต่ออาชีพนี้มามากกว่า 3 ชั่วอายุคน และจะสืบต่อให้ลูกหลานต่อไป โดยเรือออกทะเลแต่ละลำต้องใช้เวลาต่อเป็นแรมเดือน ซึ่งมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การวางกระดองหมึก ใส่ราวคู่ แรกใส่ทวนหัวทวนใต้ ขึ้นดานวางกงยึด และอีกหลายขั้นตอน ซึ่งมีความน่าสนใจในการศึกษาหาความรู้ภูมิปัญญาของชาวคลองน้อย

5.เบ็ดตกกุ้ง

คุณสุนทร เทพจินดา เจ้าของภูมิปัญญาการทำคันเบ็ดตกกุ้งแม่น้ำ แบบไม่เหมือนใคร มีทั้งแบบดั่งเดิม แบบคันยาวกลมกลึง เคลือบแล็คเกอร์โชว์ลายไม้ มีทั้งแบบเบา แบบหนักกระชับมือ ราคาตามเนื้อไม้และความยาว

6.สวนผลไม้นานาพันธ์ สวนกระท้อน

ชิม ชมผลไม้หวาน เช่น มังคุด มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะละกอและ ชิมกระท้อนหวาน ที่ เลื่องชื่อ ของตำบลคลองน้อย
เป็นกระท้อนพันธ์ ปุ้ยฝ้าย ,อีร้า ,กำมะหยี ชมการสาธิตการห่อกระท้อนที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

7.การสาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร

การฝึกลิงเพื่อช่วยเก็บมะพร้าว เป็นภูมิปัญญาที่ควรถ่ายทอด รักษา และพัฒนาให้มีมูลค่าซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่น่ามหัศจรรย์ระหว่างผู้ฝึก- ผู้ใช้ – ผู้ว่าจ้าง มิใช่การเลี้ยงแบบใช้แรงงานทรมานสัตว์ขาดความเมตตา กรุณา แต่เป็นเสมือนหนึ่งของครอบครัว การฝึกลิง มี 4 หลักสูตร ด้วยกันจึงจะสามารถเก็บมะพร้าวได้ 1) การเข้าปั่น 2) การห้อยปั่น 3 )การขึ้นราว และ 4 ) การขึ้นต้นจริง โดยผู้ฝึกจะต้องเป็นผู้รักลิง และมีความอดทนสูง

8.บ้านจาก

คุณจำนง หนูมาศ ผู้ซึ่งได้รวบรวมประโยชน์ของต้นจาก ให้เป็นรูปธรรม โดยต้นจากมีประโยชน์หลายประการ ใบสามารถนำมาห่อขนมจาก มุงหลังคา พาชนะตักน้ำ ทำมวนยาสูบ ลูกจากสามารถรับประทานสด ทำขนม ต้นจากช่วยให้ชาวบ้านในบางมีรายได้ โดยเฉพาะคนชรา สามารถเย็บจากรายได้ค่าขนมหลาน ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท อีกทั้งก่อจากช่วยป้องกันการเซาะพังของตลิ่งได้ดีกว่าเขื่อนซีเมนต์

9.กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ของนางสุวรรณี ณ พัทลุง ได้นำกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้จากมะพร้าว สามารถนำมาประดิษฐ์ เป็นงานศิลปะ และของใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่นโคมไฟ กระบวยตักน้ำ ช้อน ซ้อม ทัพพี สามารถซื้อหาได้เป็นของขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิท มิตรสหายได้


10.โรงปอกมะพร้าว

ตำบลคลองน้อย เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดของชุมชนในบาง มะพร้าวมีความผูกผันกับคนในบางเป็นอย่างยิ่ง โรงปอกมะพร้าวของ คุณสุวิทย์ เหมวิเศษ เป็นแหล่งรับซื้อมะพร้าวของสวนในบาง และนำมาปอกส่งขายในหลายจังหวัด วัสดุที่ใช้ เปลือกจะย่อยเป็นวัสดุปลุกต้นไม้ และกะลามะพร้าวจะนำไปทำถ่านอัดแท่ง


11.วัดบุญบันเทิง , ต้นไทรเก็บกระดูก
วัดนี้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2378 มีพระพุทธรูปหลวงปู่ซ่อนเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และบริเวณท่าน้ำมีต้นไทรยืนต้นอายุกว่า 200 ปี ในอดีตเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวคลองน้อย ซึ่งชาวบ้านจะเอาอัฐิบรรพบุรุษฝากไว้บนต้นไทร ให้รุกเทวดาคอยปกป้องรักษา และในช่วงเทศกาลบุญเดือนสิบของทุกปี ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ต้นไทรเพื่อทำบุญให้บรรพบุรุษ


กิจกรรมท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 1 ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองน้อย
กิจกกรมที่ 2 ชมการต่อเรือของชุมชนตำบลคลองน้อย
กิจกรรมที่ 3 ชมศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร
กิจกกรมที่ 4 เรียนรู้ประโยชน์ของต้นจาก ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
กิจกรรมที่ 5 ชมปลาเสือพ่นน้ำอันน่ามหัศจรรย์ และการอนุรักษ์ปลาเสือ
กิจกรรมที่ 6 ทำคันเบ็ดตกกุ้ง
กิจกรรมที่ 7 ร่วมปลูกต้นจากและต้นลำพู เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาหาร

1.ยำผักกรูด
2.ต้มยำกุ้งแม่น้ำ
3.แกงส้มผักหนามกับปลา
4.ต้มส้มปลากระบอก
5.ต้มส้มปลากระบอก
6.น้ำพริก ผักพื้นบ้าน

โปรแกรมท่องเที่ยว

ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านคลองน้อย 11 วัน 1 คืน

เวลา 08.00 - 09.00 น. รับที่สนามบิน/บขส/สถานีรถไฟ เก็บของเข้าบ้านพักโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพัก
เวลา 09.00 - 10.00 น. - ชมการทำคันเบ็ดตกกุ้ง ลงเรือที่ท่าน้ำ อบต.คลองน้อย
เวลา 10.00 - 10.30 น. - ชมศูนย์ฝึกลิง
เวลา 11.00 - 11.30 น. - ชมต้นไทรเก็บกระดูก และไหว้พระ ณ วัดบุญบันเทิง
เวลา 11.30 -12.30 น. - ชมอู่ต่อเรือ
เวลา 12.30 - 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ชมบ้านจาก ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว พร้อมนั่งรถไปบ้านตาผัน
เวลา 13.30 - 14.30 น. - ชิมชมกระท้อนหวานของชาวในบาง ชมการสาธิตการห่อกระท้อนตาม
แบบฉบับชาวบ้าน
เวลา 14.30 - 16.00 น. - ชมปลาเสือพ่นน้ำอันน่ามหัศจรรย์
เวลา 16.30 - 17.30 น. - รับประทานอาหารเย็นบ้านโฮมสเตย์
เวลา 17.30 - 19.30 น. - ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน ชมการตกกุ้งแม่น้ำ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
เวลา 19.30 . - เข้าที่พักบ้านโฮมสเตย์


** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชิมชมกระท้อนจะมีตามฤดูการของกระท้อน คือช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี

• ผลิตภัณฑ์จากกะลา เป็นการนำสิ่งที่เหลือใช้ในชุมชนมาก่อให้เกิดมูลค่าขึ้น โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระบวยตักน้ำ พวงกุญแจรูปต่าง ๆ สร้อยข้อมือ เป็นต้น
• ผ้าบาติก ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีนางสาวอารมณ์ ขุนวิลัย เป็นประธาน มีสมาชิก 15 คน ได้รับการสนับสนุนประมาณจากอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี และอบต.คลองน้อย โดยมีครูจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 11 มาให้ความรู้ในการทำลวดลาย ของผ้าบาติกที่นี่จะมีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นคลองน้อย และที่พิเศษคือที่นี่จะรับออกแบบลายผ้าตามความต้องการของลูกค้า
• คันเบ็ดตกกุ้ง เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองในบ้านคลองน้อย ยังคงมีอยุ่มาก กุ้งแมน้ำยังคงอาศัยและเจริญเติบโตในลำคูคลองบ้านคลองน้อย ชาวบ้านนิยมตกกุ้งในคลองเพื่อนำมาขายและรับประทานอยุ่เสมอ ทำให้อาชีพการทำคันเบ็ด จึงยังเป็นที่นิยม และสร้างรายได้ใหกับชุมชนตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ชาวบ้านจะทำตามปริมาณที่สั่ง ไม่ได้วางขายทั่วไป
• บ้านขนมไทย เจ้าของชื่อคุณยายละออง บัวแก้ว อายุ 74 ปี เริ่มทำขนมขายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ด้วยการพายเรื่อขายตามแม่น้ำตาปี และลำคลองต่าง ๆ เป็นเวลาประมาณ 10 กว่าปี จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2535 ได้เลิกพายเรือขายขนมมาเปิดร้านขายของที่บ้านแทน จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมีตลาดนัดเปิดจนถึงปัจจุบัน
คุณยายได้ขายขนมทุกวันที่มีตลาดนัด รายได้จากการขายขนมของคุณยายจะอยุ่ที่ 4,000 บาท/วัน (ที่มีตลาดนัด) ขนมที่คุณยายทำไปขายแต่ละครั้งจะมีมากถึง 10 ชนิด เช่น ขนมชั้น ข้าวเหนียวมูลหน้าต่าง ๆ ขนมเปียกปูน ปลาแนม ข้าวต้มมัด ขนมหน้าขี้ ขนมสอดไส้ เป็นต้น นอกจากการทำขนมขายในตลาดนัดแล้ว เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน และวันสารทไทย จะมีคนมาสั่งคุณยายทำขนม เช่น ขนมเทียน ขนมเข่ง ข้าวต้มมัด ฯลฯ
การท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน

- โครงการเยาวชนรักษ์คลองน้อย มีเยาวชนโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องเป็นแกนนำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลคลองน้อย และมีการสานต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องด้วย เพื่อให้โครงการมีการสืบต่อ อย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์น้ำ ปล่อยกุ้งเล็กคืนแม่น้ำ เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น

- โครงการปลูกต้นจาก ลำพู องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชน ปลูกต้นจากและต้นลำพูริมสองฝั่งคลอง เพื่อป้องกันตลิ่งผัง
การเดินทาง

บ้านคลองน้อย อยู่ห่างจากศาลากลางังหวัด 19 กม. ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 9 กม. การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช – ปากพนัง
ข้อมูลติดต่อ

คุณสุมาตร อินทรมณี คุณสุมาตร อินทรมณี ประธานชมรมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลคลองน้อย
ที่อยู่ 77/1 ตำบลคลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 089-728-2810

 

 
สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g