ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านบางใบไม้
42 หมู่ 1 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ลีเล็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 17,266 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,881 คน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านบางใหญ่ฝั่งขวา บ้านคลองราง บ้านบางใหญ่ฝั่งซ้าย บ้านบางบุตร บ้านบางพลา บ้านบางในบ้าน บ้านคลองกอ บ้านบางทึง
 
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเดิมและอาชีพเสริมที่เกิดขึ้นใหม่
2.ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.คนในชุมชนรวมถึงเยาวชนกลับให้ความสนใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตดังเดิม มีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน
4.คนในชุมชนอยู่อย่างมีความสุขและมีชีวิตที่พอเพียง

ประวัติของกลุ่ม
คลองร้อยสาย ในบางแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ต.บางใบไม้, ต.บางชนะ, ต.คลองฉนาก, ต.บางไทร, ต.คลองน้อย และ ต.บางโพธิ์ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์และวิถีไทย ความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงและชาวสวนได้ทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำด้วยการนั่งเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสัมผัสกับธรรมชาติสองฝั่งคลอง ชมการสาธิตลิงเก็บลูกมะพร้าว เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม ชิมขนมแสนอร่อย พร้อมนมัสการหลวงพ่อข้าวสุก พระซึ่งปั้นจากข้าวก้นบาตร ศูนย์รวมของชาวคลองร้อยสาย บ้านโบราณของขุนประจัน ศึกประชิด อายุกว่า 200 ปี และยามค่ำคืนจะได้ชมหิ่งห้อยนับล้านตัวที่ส่องระยิบระยับประดุจแสงไฟ ให้สมกับคำขวัญว่า "ชมนก ตกปู ดูลิง หิ่งห้อย ร้อยคลอง ล่องบาง"

จุดเด่น เอกลักษณ์ เน้นวิถีชีวิตของชาวชนบท มีบ้านโบราณ 200 ปี มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำน้ำส้มจาก การทำกะปิ และการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นมัสการพ่อท่านข้าวสุก ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลบางใบไม้ (ข้าวก้นบาตรนำมาตากแห้งผสมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้าอย่าง), ล่องคลองวิถีชีวิตชาวบางใบไม้ โดยนั่งเรือชมบ้านโบราณ 200 ปี ดูวิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ชมภูมิปัญญาชาวบ้าน สาธิตการทำน้ำส้มจาก วิธีเย็บจาก และล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวในบาง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ นั่งเรือชมหิ่งห้อย ตอนกลางคืน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง, การเข้าพักโฮมสเตย์

เส้นทางการเดินทางไปถึงชุมชน


การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ข้ามสะพานแม่น้ำตาปีตรงศาลหลักเมือง เดินทางตรงไป ต.บางใบไม้ ประมาณ 5 กม. ถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าวัดบางใบไม้เข้าไปในวัด จะมีสะพานข้ามคลองเล็ก ๆ มีร้านอาหาร "เรือนไม้ชายคลอง" เป็นที่ตั้งที่ทำการของกลุ่ม

โปรแกรมที่ 1

เริ่มต้น... แวะกราบนมัสการขอพร พ่อท่านข้าวสุก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ชุมชนวัดบางใบไม้
09.00 น.- 16.00 น. นั่งเรือล่องคลองและแวะชมกลุ่มกิจกรรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพร้อมทั้งชมการแสดงหนังตะลุง(การแสดงของเด็ก,เยาวชน)
-ศึกษาโบราณสถานบ้านโบราณสองร้อยปี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของชุมชนบางใบไม้
-ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำน้ำส้มจาก
-นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนบางใบไม้
17.00 น. นั่งเรือล่องเข้าสู่ที่พัก ณ.โฮมสเตย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า เป็นกาแฟโบราณ(ร้านกาแฟตอนเช้า)และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมนี้ ท่านละ 540 บาท อย่างน้อยใช้บริการ 5 คนขึ้นไป ต่ออาหาร 2 มื้อ+ค่าที่พัก+ค่าเรือ

โปรแกรมที่ 2

นั่งเรือล่องคลองชมหิ่งห้อยตอนกลางคืน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง ท่านละ 100 บาท

โปรแกรมที่ 3

นั่งเรือล่องคลองชมวิถีชีวิตในตอนกลางวัน ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ท่านละ 100 บาท


ท่านใดสนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-607-4935
กำนัน จรัญญา ศรีรักษ์

 

สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g